Az otthonról - régen

Minden év augusztusában sok falubeli gyül össze a feketeszoloben, hogy a Havas Boldogasszony tiszteletére épített parányi kápona elott szentmisén vegyenek részt.

Néhány évvel ezelott munkálatok vették kezdetét a környékén, kiderült, hogy idősotthon (vagy ahogy sokan nevezik, öregház) fog ott épülni. A híre sokakat meghökkentett annak idején, mert míg nyugaton teljesen megszokott az ilyen jellegű intézmények léte, nálunk hasonló kezdeményezésre nemigen volt még példa.

Az idegenkedés egy kicsit érthetőnek is mondható, hisz minden újat és a megszokottól eltérőt az emberek mindég kétkedéssel fogadják. Hasonló eset volt falunkban, amikor felvetődött a temetői ravatalozó építésének a gondolata. Annak idején sokan ellenezték mondván, hogy jó minden úgy ahogy eddig volt, s lám az idő igazolta az épület hasznosságát s nem is akad már olyan család aki elhunyt hozzátartozóját otthon ravatalozná fel.

Az alábbi beszélgetést polgármesterünkkel, Heinrich Mihállyal folytattam, aki készségesen válaszolt minden kérdésemre a témát illetően a kezdetektől egészen napjainkig.
- Mikor és kinek a fejében született meg egy idősotthon építésének a gondolata?
- 1995 nyarán az ötlettel Lovag Albert és felesége Lovag Margit kerestek meg és segítségüket ajánlották fel az építkezés beindításához, továbbá megkértek, hogy vállaljam fel a cégalapítás teendőit. Felajánlottak 30.000 dollárt továbbá 3 ha földet, de ahhoz  ragaszkodtak, hogy az otthon a fekete szőlőben legyen.
21 alapítványi tagra volt szükség, ezek név szerint a következők lettek: Macovei Radu, Tempfli Tibor, Heinrich Mihály, Orosz György, Menninger Gábor, Asztalos Valéria, ifj. Kaltenbacher János, Spinhirn Tibor, Wilhelm János, Heinrich László, Feigi János, Fischer Ottó, Teiszler Imre, Breg Csaba, id. Meczner István, Fényi Lőrincz, Fényi Izabella, Prógli József, Lovag Albert, Lovag Margit és Starmüller Ferenc. 1995 november 25-én volt az alakuló gyülés, 1995 december 11-én az alapítvány, mely Lovag Albert kérésére a Szent Júdás Tádé nevet kapta, jogilag már be volt jegyezve. Az elnöki tanács tagjai: Tempfli Tibor, Macovei Radu és én, ki aztán az elnöki tisztséget is elvállaltam.
- Melyek voltak aztán az első konkrét lépések a munkák megkezdésében?
- Az akkori polgármester Tempfli Tibor a Földosztó Bizottság együttműködésével sikerült a Lovag család óhaja szerint az általuk felajánlott 3 ha földet feketeszőlői földre cserélni. A rendelkezésre álló pénzből elkezdtük az előtanulmány, a céltanulmány és a technikai dokumentáció elkészítését. 1996 november 29-én sok utánajárás után megkaptuk az építkezési engedélyt. 1997 nyarán aztán megkezdődött az építkezés. A pénz 40%-a dokumentációra a többi az alapozás 70%-ára volt elegendő.
-  Miután elfogyott a pénz, milyen más támogatásra számíthattak?
- Nemzetközi levelezéseket folytattunk külföldi alapítványokkal Németországban, Kanadában, az Egyesült Államokban és Hollandiában támogatás végett, míg aztán egy közép Európát támogató Holland alapítványtól, amivel a plébános révén kerültünk kapcsolatba 112 ezer euró támogatást kaptunk. Ebből aztán újra folytatni tudtuk a munkát, 2001 tavaszán az alapozás befelyezésére és lefedésére 15.000 eurót költöttünk. A falazás lett volna még tervben, de előtte elkövettem azt a hibát, hogy többek bíztatására vásároltunk egy téglaprést, amelynek segítségével a helyi romák készíthették volna a téglákat, ezáltal sokan közülük huzamosabb ideig munkához juthattak volna, az építkezéshez szükséges téglamennyiség előállításán túl pedig eladásra is készíthettünk volna téglát, aminek ellenértéke aztán alapítványi célokra lehetett volna fordítani. De a számításokkal ellentétben a szükséges 200.000 téglából alíg 50.000-t készítettek. Emiatt aztán a falazást sem sikerült elkezdeni.
-  Mikorra tervezik az építkezés folytatását?
- Ahogy az idő megengedi, áprilistól szándékunkban áll folytatni a munkákat, ha minden a tervek szerint haladhat őszre tető alatt lehet az épület.
-  Mit kell tudni magáról az épületről, annak beosztásáról, befogadóképességéről, illetve mik az elképzelések a majdani működésbe való helyezését illetően?
- Az építmény 52x20 méteres alapterületű, pincerészében konyha, mosoda és raktárhelységek, földszintjén ebédlő, irodák, orvosi rendelő és kétszemélyes szobák (38-40 személy részére) illetve a hozzájuk tartozó fürdőszobák és WC-k, a manzárd részben klubhelység ami egyben imateremként is funkcionálhat, 15-20 személy részére szobák és a hozzájuk tartozó mellékhelységek kapnak majd helyet.
Az intézmény önellátó lesz. Az illetőnek, aki szeretne az otthon lakója lenni, az önellátó költségeket fedezni kell. Amennyiben nem lenne elegendő nyugdíja a költségek fedezésére, segíthet munkájával az otthon körüli ill. belüli teendőkben, vagy földjét, megmunkáltatás végett az alapítvány rendelkezésére bocsájthatja.
- Kik lehetnek az otthon lakói?
- A mindenkori vezetőtanács dönti el, hogy kiket vesznek fel, elsősorban természetesen fényieket és a környező települések (Csanálos, Csomaköz, Kálmánd, Petri, Terem és Nagykároly) idős lakóit. Ugyanilyen elsőbbséget fognak élvezni a fényiek a majdani mintegy 10-15 új munkahely betöltésekor is. Szükség lesz majd szociális gondozókra, konyhai alkalmazottakra, adminisztrátorra stb.
- Voltak-e más támogatók is?
- A Mezőfényről elszármazott, Svédországban élő Székely Wilhelm Emese és férje Székely Csaba nagyon sok mindent adományoztak már az idősotthon javára: székeket, asztalokat, egészségügyi berendezéseket, konyhai és fürdőszobai felszereléseket. Ugyancsak községünkből elszármazott, Németországban élő Gnándt György egy használt 5 tonnás teherautót adományozott az alapítványnak.
Segítségért fordultunk már több izben Helmut Bernerhez, a Szatmári Svábok Egyesületének  elnökéhez, de tőle eddig még csak ígéret érkezett.
Nagy segítség volt mindezidáig Tempfli Tibor akkori polgármester odaadó munkája, Fényi Izabella a nemzetközi levelezések lebonyolításában nyújtott segítségben és Asztalos Valéria  aki jelenleg is az alapítvány könyvelését díjtalanul végzi, valamint a tanács dolgozóinak munkája.
Az építkezés beindulásakor számítunk a falu lakóinak kétkezi és a mezőfényi mezőgazdasági társulások segítségére. Csomaköz, Mezőpetri és Csanálos mezőgazdasági társulásai is segítséget ígértek.
Március folyamán az idősotthont körülvevő telken elültettünk 120 díszfát, 196 gyümölcsfát, 120 tőke asztali szőlőt és az egész területet körülültettük nyír-, hárs- és akácfa csemetével, mindezt már azzal a szándékkal, hogy mire működésbe helyezzük az otthont, kellemes környezet és saját friss gyümölcs fogadja a lakókat.
- Mikor lenne ez tulajdonképpen?
- Nem tudnám ezt pontosan megmondani. Mindez attól függ mikor és mennyi támogatást kapunk a befejezésre. Csak remélni tudom, hogy 2005-re az idősotthon megnyithatja kapuit új lakói elott.

Forrás: http://www.telecentru.ro/foieni/htmls/2002.aprilis.htm#1