Serviciile oferite

Asigurăm toate serviciile de bază, care sunt necesare pentru o viaţă normală:

- masă de 3 ori pe zi

- în caz de necesitate, asigurarea de haine şi alte textile

- supraveghere medicală permanentă

- servicii medicale şi asigurarea de medicamente

- servicii mentale (tratamente personale), petrecerea civilizată a timpului liber, menţinerea contactului cu familia

- spălare

- încălzire, curent

- curăţenie

- posibilitatea de a utiliza camerele de zi şi sufrageria